MOLTA QUÍMICA!

MOLTA QUÍMICA!

dilluns, 18 de maig de 2015

CEL·LA ELECTROLÍTICA

Com podem fer una reacció redox no espontània?Q2 u5electrolisi from Josep Broch

L'electròlisi de l'aigua permet trencar la molècula d'aigua fent passar un corrent elèctric i obtenir oxigen i hidrogen

Mitjançant aquesta reacció d’electròlisi es demostra que l’aigua és un compost i no un element, tal i com defensaven els alquimistes. William Nicholson i Anthony Carlisle , el 1800, varen ser capaços de descomposar l’aigua  en hidrogen i oxigen, però no va ser fins el 1805 quan el químic francès Gay-Lussac va descobrir que l’aigua està formada per 2 parts d’hidrogen i 1 d’oxigen. És a dir, la molècula d’aigua és H2O.

Aquí teniu un video sobre l'electròlisi de l'aigua:

La mescla d’hidrogen i oxigen és explosiva, davant d’una flama (recordem la imatge del zepelí Hindenburg en flames). És a dir, la recombinació d’hidrogen i oxigen molecular, per a donar aigua, és una reacció molt exotèrmica, que desprèn molta energia. Per tant, la reacció d’electròlisi inversa pot esdevenir clau per a la cerca de resposta al gran repte energètic que se’ns planteja. Al següent video es mostra el funcionament d’una pila de combustible amb el cas pràctic d’un cotxe que funciona amb motor elèctric que obté l’energia a partir de la reacció d’electròlisi inversa.
L'hidrogen, per tant, pot esdevenir el combustible del futur?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada